Informacija apie savivaldybių rinkimus: http://www.vrk.lt/rinkimai/409_lt/Partijos/Partijos3813Apygardos.html

LCP KLAIPĖDOS SKYRIUS DALYVAUJA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS RINKIMUOSE 2011 m.

LCP rinkimų sąrašo numeris 138

MŪSŲ NAMAI - KLAIPĖDA!

Pagrindiniai principai:

Savivaldybės gyventojas - visateisis savivaldybės šeimininkas. Jis išlaiko ir kontroliuoja valdžią, o valdžiadirba dėl jo interesų ir atsiskaito.

Visuomenės interesas - vienintelis savivaldybės institucijų veiklos tikslas. Viešasis interesas, gyventojų gerovė yra aukščiau už atskirų grupių interesus. Vietos visuomenės interesas yra savivaldybės institucijų priimtų sprendimų rezultatyvumo matas.

Įstatymas - vienintelis veikimo ar neveikimo vertinimo matas. Jis turi būti taikomas vienodai visiems. Visų piliečių lygybėje prieš įstatymą negali būti nė vienos išimties.

Besąlygiškas savivaldybės institucijų skaidrumas, viešumas, atvirumas - būtina sąlyga efektyviai kontroliuoti valdžią. Tai principai, kuriais vadovaujantis bus atkurtas piliečių tikėjimas teisingumu.

Ekonominių sprendimų skaidrumas - vienintelis būdas atkurti teisingus ekonominius santykius. Tik viešumu užkirsime kelią korupciniams sandoriams, apginsime sąžiningą verslą ir vartotojus.

Savivaldybės finansų valdymo reikalavimai - stabilumas, drausmė, kontrolė, atsakomybė. Už kiekvieną išleistą litą turi būti atsiskaityta. Atsakomybė už neapdairų lėšų naudojimą - neišvengiama.

LCP nariai, išrinkti į vietos savivaldos tarybas, vadovaujasi garbingo elgesio ir partinės veiklos etikos deklaracija.

LCP Klaipėdos skyriaus pirmininkas Alvidas Šimkus

Komentuoti >>

***

LCP narė Uljana Petraitienė