LCP Klaipėdos skyriaus  tarybos nariai

Irena Jarulienė, Elena Pažarauskienė, Paulina Marcinkevičienė, David Petrov, Virginija Jurgilevičienė

Vigandas Jablonskis, Audronė Visockė, Stasys Naujokaitis, Antanas Gimbutas, Ulijana Petraitienė

Gertrūda Petrėtienė, Arūnas Krutkevičius

V. Abromaitienė, I. Balčiūnaitė, R. Balsienė, E. Bieliauskas, I. S. Daukšienė, D. Gabalienė, A. Gabrėnienė, K. Gasiūnaitė, V. Jablonskis, J. Krutkevičienė, A. Karaliūnaitė, E. Kevišas, I. Litvinatė, N. Mandeikienė, J. Ostermaier, U. Petraitienė, A. Petraitis, A. Pranevičius, N. Drukteinis, A. Šimkus,  G. Konoplickaja, V. Dzigelis, J. Žvinklys, , N. Dzigelienė, , R. Dzigelienė, R. Martinkus, N. Toman, G. Jonauskas, M. Žvilauskas, A. Petrikas, V. Markinas, E. Malakauskas, N. Saronova, V. Budreckytė, N. Portianikov, E. Gorodeckas, G. Račkaitis, R. Ambrasūnas, L. Boltovas, R. Kadimov, A. Mirošnikovas, V. Grušas, V. Vachrudinova, T. Vilkienė, L. Jonaitytė, V. Bitėnas, R. Šrulėnas, P. Vorona, J. Sukovataja, N. Jefremova, R. Venckus, J. Ivanovas, A. Grigorjev, I.Dambrauskienė, E. Albrektas, A. Murinas.TADAS VISMANTAS,  ARIMANTAS KASPUTIS, Liutauras Barčkus, LUKAS PAUŽA, Antanas Tumasonis, Z. Vasarienė ir kt.