Gerbiami Lietuvos  Centro Partijos  nariai !

 

2018 m. birželio 16 d. 12 valandą

Klaipėdoje,  šaukiamas LCP ataskaitinis- rinkiminis suvažiavimas.

 

Suvažiavimas vyks Klaipėdoje  I. Kanto g. 7, Aukštojoje jūreivystės mokyklos aktų salėje. 

Įėjus į pastatą iškart sukti į kairę ir lipti į antrą aukštą.

Dalyvių registracija nuo 11.30 val. Suvažiavimas darbą pradeda 12 val.

Dalyvauti gali visi norintys partijos nariai, tačiau balsavimo teisę turės tik deleguoti asmenys.

Nepriklausantys partijai  suvažiavime gali dalyvauti tik gavę kvietimus iš partijos vadovybės. Norint išvenkti nesusipratimų, prašome savo inciatyva svečių nekviesti ir nesivesti.

Tai rinkiminis ataskaitinis suvažiavimas, jame sprendžiami aktualūs partijai klausimai, beprasmių komentarų, erzelio ar pašalinių pastabų trukdančių darbui neturi būti.