LCP Klaipėdos skyriaus pirmininko ataskaita

Už laikotarpį nuo 2003 m. liepos mėn. iki 2007 m. kovo mėn.

Skyrius įkurtas 2003-07-31 dieną – skyriaus susirinkime, kuriame dalyvavo 15 narių, vienbalsiai buvau išrinktas Klaipėdos skyriaus pirmininku. Tada partija, kuri buvo atkurta 2003-07-04 d.,  LCS narių, nepritariančių partijos jungimuisi su liberalais ir  vadinosi Nacionalinė Centro partija, kadangi po Lietuvos Centro Sąjungos susijungimo su Liberalų partija, buvę partiečiai užpatentavo visus panašius  pavadinimus, ir Lietuvos Centro partijos pavadinimas buvo užpatentuotas.

Nuo pat skyriaus įkūrimo  aktyviai dirbome reklamuodami partiją ir stengėmės tapti  žinomi visuomenei. Tuo savo darbais ir piniginėmis lėšomis ypač prisidėjo Ulijana Petraitienė, ji jau turėjo patirties ir labai daug man „žaliam“ pirmininkui padėjo, už ką esu labai jai dėkingas. Kartu su U.Petraitiene buvo suruošti  šie renginiai:

1. 2003-09-06 renginys prieš mokslo metus „Ledynmetis“, 532 globos namų ir internatinių mokyklų, socialiai remtinų šeimų ir įvairią negalią turintys vaikai „Žemaitijos“ kino teatre nemokamai žiūrėjo nuotaikingą animacinį filmą „Ledynmetis“.

2. 2003-09-08 NCP politinis posėdis į kurį buvo atvykę partijos nariai iš visos Lietuvos.

3. 2003-09-12 NCP Klaipėdos skyrius, U.Petraitienė ir A.Šimkus kartu su Vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistais pasveikino ir įteikė dovanas 25-iems socialiai remtinų uostamiesčio šeimų pradinukams ir surengė šventines vaišes vaikams.

4. 2003-10-04  NCP  politinė taryba, apsvarsčiusi Izraelio parlamento pirmininko R.Rivlino kalbas, pasakytas Lietuvos Seime ir Panerių memoriale paskelbė pareiškimą, kurį NCP Klaipėdos skyrius savo lėšomis išplatino per Vakarų Ekspresą Klaipėdos kraštui.

5. 2003-12-30 d.  NCP Klaipėdos skyrius, atstovaujamas U.Petraitienės ir A.Šimkaus surengė akciją „ vaikų kalėdinių norų išsipildymas“, kurios metu 18 vaikų gyvenančių laikinosios paramos grupėje gavo dovanų iš Kalėdų Senelio, ko kiekvienas prašė savo laiške.

Taip pat apie Klaipėdos skyriaus veiklą buvo informuojama visuomenė per regiono žiniasklaidos priemones: dienraščius KLAIPĖDA, VAKARŲ EKSPRESAS, dienraščių internetinius puslapius.

2004 metų balandžio mėnesi skyrius gavo patalpas Sukilėlių g. 16-1, skyriaus pirmininkui asmeniškai  teko rūpintis šių patalpų gavimu bei remontu.

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublika tampo Europos Sąjungos nare. 2004 m. birželio 10-13 d. visose ES šalyse narėse rengiami rinkimai į Europos Parlamentą. Lietuvoje šie rinkimai buvo rengiami 13 dieną. Lietuvos Respublikoje renkamų Europos Parlamento narių skaičius nustatytas sutarties dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą Stojimo akte. 2004 metais birželio mėnesį LCP Klaipėdos skyrius aktyviai dalyvavo padėdami partijos kandidatams  rinkimuose į Europos Parlamentą, skyrius neturėjo savo narių šiuose rinkimuose todėl aktyviai padėjo kitiems partijos kandidatams – tuo tikslu buvo organizuota keletas regioninės TV laidų per 5-tą  ir Balticum kanalus. Partijos šūkis: Euro realistai už nacionalinius interesus!

Alvidas Šimkus
LCP Klaipėdos skyriaus pirmininkas