Autobiografija

Alvidas Šimkus, gimiau 1963 metų rugpjūčio 11 dieną, Mažeikiuose, darbininkų  šeimoje. Esame keturi vaikai, turiu tris seseris. Tėvas kilęs iš mažažemių ūkininkų, dirbo Mažeikių alaus darykloje, dabar pensininkas. Mama kilusi iš pasiturinčių ūkininkų, būdama septynerių metų su šeima buvo išvežta į Sibirą, kur praleido apie 10 metų. Grįžusi ir ištekėjusi dirbo valgyklos vedėja. Nepelnyti vaikystėje patirti stresai, vargai anksti palaužė mamos sveikatą, ir šį pasaulį ji paliko nesulaukusi gilios senatvės.

1970 metais pradėjau mokytis 2-oje vidurinėje mokykloje (dabar „Gabijos“ gimnazija).

Studijavau Kauno technologijos universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete.

2004 metais įgijau vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijų specializacija – personalo vadyba.

2006 metais man buvo suteiktas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis, specializacija – įmonių valdymas.

Nuo 1994 metų iki šiol mano pagrindinė darbovietė – UAB „Makrokosmas“, esu įmonės direktorius. Įmonė teikia logistines paslaugas jūrų ir sausumos transportu gabenamiems kroviniams.

Man patinka įgyti naujos patirties ir išbandyti save. Siekdamas žinių bei įgūdžių, tobulinau ir pats save, ir savo aplinką, verslą. Šią nuostatą stengiuosi perduoti ir dabartiniams savo studentams iš Lietuvos jūreivystės kolegijos, kur dėstau uosto ir laivybos valdymo pagrindų dalyką.

Nuo 2007 metų rašau straipsnius, kuriuose pateikiamos įžvalgos išreiškia aktyvaus piliečio poziciją ir, visų pirma, remiasi asmenine politinės ir visuomeninės veiklos patirtimi, Lietuvos politinio gyvenimo stebėjimu ir kritiniu vertinimu, o taip pat savarankiškomis politinių ideologijų, žymių politikos veikėjų darbų studijomis, kurios buvo būtinos siekiant įprasminti veiklą.

Didžioji straipsnių dalis 2007-2008 metais publikuota dienraštyje „Lietuvos aidas“, interneto portaluose www.centropartija.lt, www.bernardinai.lt, www.info.e-sviesa.lt, www.frontas.eu.

Dalyvavimas visuomenės gyvenime, politinė veikla neatsiejama mano gyvenimo dalis. Lietuvos atgimimas įkvėpė mane šiai veiklai. Bendravimas su Sąjūdžio ir visuomenės aktyvistais, partijų steigimasis bei veikla, o taip pat bendros diskusijos politinių ideologijų temomis paskatino giliau domėtis centrizmo ideologija.

2002 metais įstojau į tuometinę Lietuvos Centro sąjungą.

2003 metais, likvidavus Lietuvos centro sąjungą, tapau Nacionalinės centro partijos, tęsiančios likviduotosios partijos veiklą, steigėju ir aktyviu nariu.

2005 metais, partijai  atgavus istorinį partijos pavadinimą - Lietuvos centro partija, esu Klaipėdos skyriaus pirmininkas, LCP Valdybos pirmininkas.

Būti aktyviu piliečiu – tokia mano pozicija. Jos laikausi visose gyvenimo srityse.

Esu vedęs. Žmona Asta – provizorė, duktė Olivija ir sūnus Merūnas – moksleiviai.