Nacionalinės centro partijos kandidatai
į Lietuvos Respublikos Seimą, 2004

Rinkiminis numeris 2

Nr. sąraše   Vardas, pavardė
1                   Romualdas OZOLAS
2                   Arūnas GRUMADAS
3                   Ulijana PETRAITIENĖ
4                   Mindaugas KONČIUS
5                   Arūnas GUMULIAUSKAS
6                   Paulius RUMBUTIS
7                   Vytautas GRIŠČENKO
8                   Liudvikas RAGAUSKIS
9                   Adolfas UŽA
10                 Rimantas MAKRICKAS
11                 Kristijonas KAMENECKAS
12                 Albinas STANKUS
13                 Gintaras SABECKIS
14                 Petras PANAVAS
15                 Jonas KASIULIS
16                 Algimantas Vincas ULBA
17                 Robertas MIKALAUSKIS
18                 Algimantas GRAKAVINAS
19                 Janina OSTERMAIER
20                 Aida STRIAUKAITĖ
21                 Jonas IVANAUSKAS
22                 Vida DAUNORAITĖ
23                 Algimantas LACIS
24                 Genė ADOMAITIENĖ
25                 Valentinas MILOVANOVAS
26                 Vidas KARNATKA
27                 Nijolė GRAKAUSKIENĖ
28                 Orinta JANKAUSKIENĖ
29                 Jonas STANKEVIČIUS
30                 Virginija MOTIEJŪNIENĖ
31                 Violeta BUCHCERYTĖ
32                 Dzintra Elga STANIULIENĖ
33                 Albertas ZVĖGA
34                 Marijona LINGIENĖ
35                 Edita MATULAITĖ

36                 Sandra MAČIŪNIENĖ

37                 Giedrius ZATURSKIS